เครื่อง Ks Kurve V2 Silver

  • แบตเตอรี่ : 450 mAh
  • วิธีชาร์จ : สายชาร์จ Type – C
  • เวลาในการชาร์จ : 20 นาที
  • สีเครื่อง : มี 5 สี
หมวดหมู่: